Betaglukaner - Den viktigaste polysackariden i funktionella svampar1.    Inledning
2.    Vad är polysackarider?
3.    Vad är betaglukan?
4.    Problemet med standardisering för polysackarider: ”a-glukaner”
5.    Vad ska man hålla uppsikt på? 
6.    En undersökning av vår Lion's Mane


Ett av de mest förvirrande områdena i samband med svampprodukter är frågan kring standardiseringen av polysackaridinnehållet i extrakt. De som startar sitt äventyr med tillskott av funktionella svampar tror ofta felaktigt att det är mängden av polysackarider som visar på kvaliteten av råvaran. Men att återge nivån av polysackarider utan att specificera innehållet av betaglukaner bevisar inte kvaliteten på extraktet. I vissa fall kan det till och med indikera dålig kvalitet. I den här artikeln ska vi förklara frågan med polysackarider, förklara varför alla polysackarider inte är lika mycket värda och vad du ska hålla utkik efter när du väljer ett tillskott med svamp.

2. Vad är polysackarider?


Polysackarider är långa kedjor av socker (poly betyder ”många”, sackarider betyder ”socker”) sammanlänkade av glykosidbindning. I växt- och svampvärlden fungerar de både som en byggsten (till exempel i svamparnas cellväggar) och som en backup (växter förvarar energi i form av stärkelse på det här sättet).
Beroende på konfiguration formar polysackarider olika föreningar. Till exempel cellulosa, stärkelse, glykogen och kitin. Det är polysackaridens struktur som avgör dess roll. I kontexten svamp är det deras särskilda typ, betaglukan, som visar störst potential för hälsofördelar.

3. Vad är betaglukan?


Betaglukaner är en typ av fibrer som hör till gruppen polysackarider. I svampar hittar vi dem framför allt i fruktkroppar, där de spelar en viktig roll. De formar cellväggar. Termen betaglukan refererar till den specifika konfigurationen av socker i polysackaridkedjan. Betaglukaner som är karaktäristiska för svampar och jäst har konfigurationer av typerna (1–3)-, (1–6)-beta-D-glukan och en högre molekylvikt. Och det är de, tillsammans med föreningar som terpener, steroler eller ”polysackarid-peptidkomplex” (eng: polysaccharide-peptide complexes), som visar starkast bioaktivitet. Man tror att ju mer komplext betaglukanets struktur och förgrening är, desto större potential för verkan.

Betaglukaner i svamp refereras till som immunologiska faktorer – de förbättrar funktionen i immunsystemet genom att aktivera cellytereceptorer som makrofager, vita blodkroppar och NK-celler. De fungerar som prebiotika som stödjer mikrofloran i tarmarna, som antioxidanter, motverkar åldringsprocesser och har antiinflammatoriska egenskaper. Betaglukaner är ämnet för majoriteten av forskningen på de fördelaktiga effekterna av svamp på människokroppen.

Med det sagt bör man notera att produkter som havre och spannmål också innehåller betaglukan, men av andra konfigurationer. Det är (1–4) betaglukan, vilket inte visar samma aktivitet som de tidigare nämnda 1,3- 1,6-glukanerna. Det är viktigt eftersom större delen av forskningen på funktionella svampar fokuserar på (1,3)-, (1,6)-beta-D-glukaner.

4. Problemet med standardisering för polysackarider: ”a-glukaner” – redundant utfyllnad i svampprodukter

Varje betaglukan är en polysackarid, men alla polysackarider är inte betaglukaner. Det är här som det blir komplicerat. Betaglukan är inte den enda polysackariden som återfinns i svampprodukter – vi kan också hitta ”a-glukaner” (eng: alpha glucans) i dem, som stärkelse, dextraner eller glykogen.

Varifrån kommer stärkelse, eller växtkolhydrater, in i en svampprodukt? Vi hittar det framför allt i tillredningar baserade på mycel, svampars biomassa – en blandning av mycel och fruktkroppar. Och i fall där ingredienser har tillsatts som utfyllnad i svampprodukter.

Hur händer det? Under tillväxtprocessen använder svamporganismen ett stärkelsemedium som ris, majs eller spannmål (vilka är stärkelserika ”a-glukaner”) som föda till det mycel som håller på att utvecklas. När mycelet helt har koloniserat sitt stärkelserika medium börjar det producera fruktkroppar. Fruktkropparna i sig innehåller spår av stärkelse, men i genomsnitt är det mindre än 3% av deras torra vikt.
Även om mycel innehåller flera aktiva substanser är problemet att det inte är möjligt att separera mycelet från det medium det har växt på.

Mycelprodukterna mals till pulver och blir en blandning av spannmål och mycel. Som ett resultat av detta innehåller den färdiga produkten en blandning av överflödig stärkelse som utfyllnad, vars volym kan vara så hög som 50% av den totala produkten, och en relativt liten mängd av mycel som sådan. Metoden att använda malt mycel växte fram som ett billigt och snabbt alternativ till den långsiktiga processen av svampodling tills fruktkroppar har producerats.

5. Vad ska man hålla uppsikt på?

Som vi nämnde tidigare är stärkelse en typ av polysackarid. När man testar innehållet av polysackarider utan att ange innehållet av betaglukaner, kan även resultat med nivåer på 40/50% nästan helt handla om ”a-glukaner” från stärkelse, som inte visar den bioaktivitet som tillskrivs svampar. Därför måste du som vill säkerställa renhet och effekt i ditt svamptillskott välja tillredningar hämtade enbart från svampars fruktkroppar och kontrollera innehållet av betaglukaner, inte bara polysackarider.

Polysackarider i svampar – betaglukaner
Polysackarider som utfyllnad – ”a-glukaner”

Deklarationen av nivån av polysackarider utan att specificera betaglukan-innehållet bevisar inte kvaliteten på extraktet, och kan till och med indikera dålig kvalitet i vissa fall.

6.  En undersökning av vår Lion’s Mane

För att värna om kvaliteten på våra produkter har vi testat vår flaggskeppsprodukt Lion’s Mane Mushroom Extract 10: 1 vad gäller innehållet av beta-D-glukaner. Och koncentrationen av det nådde så högt som till 45%. Det är ett väldigt högt resultat. Den nuvarande standarden för betaglukan i svamptillskott är >25%.

Disclaimer – Varje omgång, beroende på odlingsförhållanden, kan skilja sig vad gäller innehållet av betaglukan, och nuvarande tillgängliga metoder för mätning garanterar inte en hundraprocentig upprepningsförmåga. Testresultaten är ett riktmärke, som ger en översikt över kvaliteten på svamparna som används för att producera extraktet.


Litteratur:


Chilton, J. Nammex: Redefining Medicinal Mushrooms, 2015 - http://www.nammex.com/redefining-medicinal-mushrooms/

Novak M, Vetvicka V (2008). Beta-glucans, history, and the present: immunomodulatory aspects and mechanisms of action. J Immunotoxicol. 2008 Jan;5(1):47-57. doi: 10.1080/15476910802019045.

β-Glucans: An Important Bioactive Molecule of Edible and Medicinal MushroomsSanem BULAM1*, Nebahat Şule ÜSTÜN2, Aysun PEKŞEN3 2018

INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM27-29 June 2018 - Giresun/TURKEY

Friedman, M. (2016). Mushroom Polysaccharides: Chemistry and Antiobesity, Antidiabetes, Anticancer, and Antibiotic Properties in Cells, Rodents, and Humans. Foods, 5(4), 80.

Opublikowany dnia 2020-10-07 Jakub Jezierski 1359

Blog search